Webdesign - Javascript


JavaScript - kolejny obiektowy/skryptowy język programowania. Jednak ten język stosowany jest głównie do dynamicznych zmian na stronie. Działa na zasadzie reagowania na zdarzenia, np. najechanie myszką powoduje dany efekt na stronie.

JavaScript ma dużo różnych zastosowań jednak ma swoje wady. Często skrypty napisane w JavaScript nie są tak uniwersalne i nie działają pod każdą platformą albo nie działają tak samo. Dlatego nasza firma stara się korzystać z niego tylko wtedy gdy jest to niezbędne lub gdy mamy pewność, że wszystko będzie działać bez zarzutu.

Corian | Kursy językowe za granicą | Koncerty | Dzwonki | Bursztyn | Hosting Zdjęć